מודעות תכנון ובניה במידע בני ברק


לעדכן את תושבי העיר בהחלטה תכנונית שעתידה להתקבל

מתכננים לבצע שינויי בנייה בדירה שלכם בבני ברק? הגשתם בקשה לקבלת היתר לחריגת בנייה? כעת, עליכם לפרסם מודעות תכנון ובניה על מנת לעדכן את תושבי העיר בשינויים שאתם מבקשים לבצע. היכן כדאי לפרסם את המודעה? תשובה לשאלה במאמר שלפניכם.

 

מדוע החוק מחייב לפרסם מודעות תכנון ובניה?

 על-פי חוק התכנון והבנייה שנחקק בשנת 1965, כל מי שרוצה לבצע שינוי תכנוני, גם אם מדובר בהרחבת המרפסת, חייב לקבל היתר מיוחד לכך. אחד מהתנאים לקבלת ההיתר הוא פרסום מודעות תכנון ובניה, שתעדכן את הציבור בהחלטה התכנונית העשויה להתקבל, על מנת שהאחרון יוכל להגיש את התנגדויותיו, במידה וקיימות כאלה. הרעיון העומד מאחורי חובת הפרסום הוא לאפשר לציבור לקחת חלק בעיצוב תכנון המרחב, מתוך הנחה, שבמדינה דמוקרטית קבלת ההחלטות בתחום זה חייבת להיות שקופה, ולשתף את הציבור, שכל שינוי מרחבי עשוי להשפיע על איכות ומרקם חייו. החוק מחייב לפרסם מודעות תכנון ובניה, בין היתר, באחד מהמקומונים הרבים המופצים בארץ. כיצד מחליטים באיזה מקומון לפרסם? בקלות.
על-פי קהל היעד שאליו אמורה להגיע המודעה. במקרה הנידון, מאחר שהשינוי שעשוי להתרחש ישפיע על תושבי בני ברק, הרי שיש לפרסם באחד מהמקומונים המופצים בעיר. אם עדיין אינכם מכירים את המקומון מידע בני ברק, זה הזמן להכיר. מדובר במקומון בולט מאוד בעיר, שמגיע לידיהם של תושבים רבים. ככזה, הרי שפרסום מודעות תכנון ובניה על דפיו יהיה יעיל ואפקטיבי, ויאפשר להשיג את המטרה שעומדת מאחורי פרסום מודעות כאלה.

 

לפנות לחברת פרסום מודעות

כעת, משהובנה החשיבות של פרסום במידע בני ברק, אפשר לגשת לעבודה. פנו לחברת פרסום מודעות מקצועית, הציגו את כל הדרישות שלכם, ועד מהרה, תוכלו ליהנות מפרסום שישיג את המטרה הרצויה.