מודעות תכנון ובניה בקול העיר והגולן


מודעות תכנון ובניה- אמצעי לשיתוף הציבור בתכנון המרחב בישראל

חוק התכנון והבנייה קובע, כי רשות מקומית, עירייה או יזמים פרטיים המעוניינים לבצע שינוי בתוכנית מתאר מקומית חייבים ליידע את הציבור בכך. על-פי החוק, חייבים יוזמי התוכנית לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתונים ובמקומון כאמצעי להביא את דבר השינוי התכנוני הצפוי לידיעת הציבור, ועל מנת שהוא יוכל להביע דעתו בנושא.

מודעות תכנון ובניה – מדוע צריך לפרסם אותן, ומתי פרסומן בקול העיר והגולן הוא רלוונטי?

פרסום מודעות תכנון ובניה הוא חשוב ביותר, מאחר שבזכותו מעודכן הציבור בשינוי התכנוני הצפוי במרחב שבו הוא חי. למעשה, זהו האמצעי היחיד המאפשר לציבור להביע דעתו על ההחלטה התכנונית הצפויה להתקבל. מאחר שישראל היא מדינה דמוקרטית, היא אמורה להיות מחוייבת לשתף את הציבור בהליכי התכנון המרחבי, ומבלי שיידע הציבור על השינויים העתידים להתרחש ולהשפיע על איכות חייו, הוא לא יוכל כמובן להביע דעתו ולפרוס את טיעוניו באשר לתוכניות הצפויות. החוק מחייב לפרסם את המודעות הנידונות בשני עיתונים המחולקים בתפוצה ארצית, במקומון אחד, במשרדי הרשות המקומית שהתחום השיפוטי שלה נכלל בתוכנית ועל לוחות מודעות באזורים או בשכונות הרלוונטיות. פרסום בקול העיר והגולן, שהוא מקומון המגיע לידיהם של תושבי הצפון, הוא רלוונטי במקרים בהם התוכנית המתגבשת עתידה להתרחש, במידה ותאושר, בצפת, בראש פינה, במרום הגליל וביתר הערים והיישובים באזור הצפון. במילים אחרות, פרסום בקול העיר והגולן יאפשר ליוזמי התוכנית להגיע באופן נקודתי אל קהל היעד המתאים ביותר שאליו פוים מודעות התכנון והבניה.

פרסום מודעות תכנון ובניה באמצעות חברת פרסום מקצועית

כיצד מפרסמים את המודעות הנידונות? פונים לחברה מקצועית, העוסקת בפרסום מודעות, מעדכנים אותה לגבי המקומון הרצוי, והיא בתורה, תעשה את כל העבודה הדרושה על מנת שהמודעה תתפרסם בעיתון המבוקש, במהירות המקסימאלית ובמיקום שיאפשר חשיפה מירבית.