פרסום מודעות מכרזים בידיעות ראשון לציון- האם די בכך?


המקומון "ידיעות ראשון לציון" הוא במה מצויינת לפרסם דרכה מכרז, יהא המוצר או השירות, הנכס או המשרה העומדים בבסיס המכרז ככל שיהיו. מדוע דווקא "ידיעות ראשון לציון"? האם מספיק לפרסם רק במקומון זה? וכיצד מפרסמים מכרז במקומונים בכלל? מאמר זה יעסוק בשאלות הללו.

 על החשיבות של פרסום מכרזים במקומונים בכלל וב"ידיעות ראשון לציון בפרט"

פרסום מכרז חייב להיעשות על גבי כמה שיותר במות, כגון: אינטרנט, עיתונים יומיים ומקומונים, בכדי שיגיע אל כמה שיותר מציעים פוטנציאליים. אחת מהסיבות לכך שהחוק מחייב תאגידים סטאטוטוריים, גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה לפרסם מכרזים נובעת, בין היתר, מעקרון השוויון, והיא נועדה לאפשר לכל מי שרוצה להשתתף בפעילות העסקית במשק הזדמנות שווה. לכן, מודעת המכרז צריכה להגיע אל ציבור כמה שיותר רחב, ועל כן ראוי, כי המפרסם ינצל מקסימום פלטפורמות פרסומיות אפשריות. המקומון "ידיעות ראשון לציון", שהוא אחד מ-27 המקומונים המופצים בארץ על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות", הוא במה אפקטיבית המאפשרת להגיע אל כלל תושבי העיר וסביבותיה. יש להדגיש, כי אין להסתפק בפרסום ב"ידיעות ראשון לציון" בלבד, וכי מן הראוי לפרסם בכל המקומונים המופצים לאורכה ולרוחבה של הארץ.

 

פרסום מודעות מכרזים בעזרת חברת פרסום מקצועית

ניסוח מודעת מכרז אינו משימה פשוטה. הוא מצריך תיאור של כל הסעיפים שחייב המכרז לכלל על-פי חוק, עליו להיכתב בשפה נאותה, בטרמינולוגיה המתאימה ובז'רגון הראוי. גם אם ליזם המכרז יש ניסיון בפרסום של מכרזים קודמים, עצם הניסוח של המכרז וההתעסקות עם פרסומו עלולים להעמיס עליו יתר על המידה. על מנת להסיר מעל כתפיו את האחריות המיותרת הזו, ראוי להעביר את המשימה לחברת פרסום מודעות, שלא רק תנסח את המכרז, אלא גם תפרסם אותו על גבי הבמות הפרסומיות הרצויות.