פרסום מודעות תכנון ובנייה בידיעות נתניה


לפרסם מודעת תכנון ובנייה ב"ידיעות נתניה", להפוך את התושב למשתתף פעיל בהחלטות תכנוניות

אם אתם מתכוונים להגיש בקשה לקבלת היתר בנייה, אתם וודאי מודעים לכך, שכחלק מהליך קבלת ההיתר המצופה, עליכם לפרסם "מודעת תכנון ובנייה" בשני עיתונים יומיים ובעיתון מקומי כאחד .

 

 על הרעיון שמאחורי חובת פרסום מודעת תכנון ובנייה, ועל במת הפרסום האידיאלית

בכל מדינה, לא רק בישראל, לתכנון המרחב יכולות להיות השלכות רבות על הסביבה בה חיים אזרחי המדינה. על מנת להפוך את הליך התכנון המרחבי לריכוזי פחות ולנגיש יותר עבור האזרחים, וכדי שאזרחי ישראל יוכלו להשתתף בו, קובע חוק התכנון והבנייה כי קידום של תוכנית בנייה, שינוי תוכנית מתאר או שינוי תוכנית מתאר מחוזית, מצריך יידועו של הציבור. כך, תושבים שהשינוי עשוי להשפיע על איכות חייהם יוכלו להגיש התנגדויות והסתייגויות, שייבחנו על-ידי המוסד המתכנן. עוד קובע החוק, כי פרסום "הודעה בדבר ענייני תכנון ובנייה" חייב להיעשות על גבי שני עיתונים המופצים מידי יום ובעיתון מקומי אחד המתפרסם על בסיס שבועי. אל תוך הקונטקסט הזה נכנס העיתון היומי "ידיעות נתניה", המוכר בקרב תושבי נתניה והסביבה והנחשב לעיתון מוביל בהשוואה ליתר המקומונים המופצים בסביבה. פרסום ב"ידיעות נתניה", שהוא מקור מידע זמין ואמין עבור תושבי העיר, יאפשר, אם כן, לממש את המטרה של יידוע הציבור בהחלטות התכנוניות הצפויות.

 

 לפנות לחברת פרסום מודעות ולתת לאנשי מקצוע לעשות את העבודה

כדי ליישם את החובה הפרסומית הנידונה, רצוי לפנות לחברת פרסום מודעות המתמחה, בין היתר, בפרסום מודעות תכנון ובנייה. קבלת סיוע של אנשי מקצוע מתחום הפרסום, שמכירים את הנישה של בנייה ותכנון בישראל, תאפשר לנסח מודעה ראויה, לפי דרישות החוק, למקמה באזור בולט בעיתון, ולהשתמש בטכניקות פרסומיות שיאפשרו להפיק את המירב מבחינה פרסומית מהמודעה הדרושה.